CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG

Địa chỉ: Km 28+100m, Quốc lộ 18, phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Tel: 0220.6293.128 / 0220.3.580.414 - Hotline: 0220.6293.128

Fax: 0220.3.583.102

Email: info@songdacaocuong.vn

0220.6293.128 Yêu cầu báo giá