Tro bay

Tro bay sử dụng tại công trình Thủy Điện Nậm Thơm

Ngày 10-07-2020 Lượt xem 3692

CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG
DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG MỚI

Công ty được thành lập từ năm 2007, với nhiều năm xây dựng và phát triển, hiện nay Công ty đã có các nhà máy trực thuộc và sản xuất các sản phẩm hàng hóa chủ yếu là tro bay, vữa khô trộn sẵn, keo dán gạch đá, keo chít mạch, gạch nhẹ… với năng lực cung cấp vượt trội cả trong và ngoài nước

Gọi ngay: P.KD: 0220.6293.128
SMS: P.KD: 0220.6293.128